Privacy en Cookiebeleid

 

Dit is het Privacy-en Cookiebeleid van de website van Energiesystemen STECA

Energiesystemen STECA is een eenmansbedrijf naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3980 HAM, Gerhees 70.

BTW BE0637.653.254.

Wanneer is dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing?

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website van Energiesystemen STECA.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Energiesystemen STECA is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Om gevolg te geven aan uw verzoeken en om u op de hoogte te houden

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u, bv. door de aanvraag van een brochure via e-mail, vraagt om van onze activiteiten, projecten, aanbiedingen, events, acties e.d.m. op de hoogte te worden gehouden.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Energiesystemen STECA verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voornaam
• Achternaam
• Bedrijfsnaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Adresgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@steca.be dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

• Energiesystemen STECA, verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
• Aankondigingen / contactname ivm events, acties, aanbiedingen, projecten, ..
• U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om gepersonaliseerde services te kunnen bieden

Hoe lang we gegevens bewaren

Energiesystemen STECA zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn bedraagt 20 jaar.

Delen met anderen

Energiesystemen STECA verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij. Wijzigingen aan de privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website.

In kaart brengen websitebezoek

Energiesystemen STECA gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@steca.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en rijksregisternummer zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Energiesystemen STECA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Energiesystemen STECA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit door middel van oa technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls en beveiligde servers.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@steca.be. Klacht indienen via de Privacycommissie is mogelijk.

Deze verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. We vragen je daarom regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.

Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over dit Privacy- en Cookiebeleid heeft, kan u zich eveneens richten tot info@steca.be.